Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 754Overige besluiten van algemene strekking

Algemene vergadering en commissievergaderingen waterschap

Woensdag 26 februari 2014 is er om 19.30 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Middelburg.

Voorafgaand aan deze vergadering vinden de openbare commissievergaderingen plaats.

De commissie Waterbeheer vergadert op 12 februari om 15.00 uur in het waterschapskantoor te Middelburg.

De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken vergadert eveneens op 12 februari om 17.00 uur in het waterschapskantoor te Middelburg.

In verband met het ontbreken van agendapunten komt de commissie Waterkeringen en Wegen te vervallen.

Middelburg, 7 februari 2014