Administratieve wijziging toelichting van de Beleidsregel Medegebruik Zeewering
Volledig gebied 1163478
 
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft op 28 oktober 2014 de gewijzigde Beleidsregel Medegebruik Zeewering vastgesteld.
De gewijzigde Beleidsregel Medegebruik Zeewering treedt in werking op 7 november 2014.
Met de beleidsregel maakt Delfland voor alle betrokkenen intern en extern transparant op welke manier vergunningaanvragen voor medegebruik van de zeewering worden beoordeeld.
In de Beleidsregel Medegebruik Zeewering is in de toelichting (paragraaf 2.7) een tabel opgenomen met een verwijzing naar criteria uit de beleidsregel die ruimtelijk relevant zijn. Abusievelijk is de nummering in deze tabel deels onjuist waardoor deze onbruikbaar is. Om onduidelijkheid te voorkomen door de verschrijvingen in de tabel is deze aangepast. De verschrijving heeft geen gevolgen voor de beleidscriteria.
U kunt de besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken vanaf 7 november 2014 tot en met 21 november 2014 inzien op het Gemeenlandshuis, Phoenixstraat 32 te Delft, op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. U kunt de stukken ook raadplegen op de website: www.hhdelfland.nl/bekendmakingen.
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze kennisgeving, dan kunt u contact opnemen met het Team Regulering en Planadvisering, te bereiken onder telefoonnummer (015) 270 18 88.
Naar boven