Bekendmaking besluit tot wijziging van de Algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009:
 
 • 1.
  ‘het leggen en behouden van kabels en leidingen’, en;
 • 2.
  ‘het verwijderen van kunstwerken, werken, objecten en/of beplanting’
 
Deze bekendmaking vervangt de op 16 oktober geplaatste publicatietekst voor dit besluit, zonder terugwerkende kracht.
 
Het waterschap streeft naar beperking van regelgeving tot een noodzakelijk minimum. Voor de meest voorkomende werkzaamheden langs watergangen is op dit moment nog een watervergunning vereist. Er zijn echter veel voorkomende werkzaamheden die onder voorwaarden kunnen worden toegestaan zonder watervergunning. Het waterschap wil deze werkzaamheden zo veel mogelijk reguleren via algemene regels. Hiermee worden tijdrovende en onnodige vergunningprocedures voorkomen.
 
De algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 hebben als doel de regeldrukte verminderen. De volgende algemene regels zijn vastgesteld:
 • 1.
  het leggen en behouden van kabels en leidingen;
 • 2.
  het verwijderen van kunstwerken, werken, objecten en/of beplanting.
 
Het besluit tot wijziging van deze algemene regels is op 9 september 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.
 
Algemene regels inzien?
U kunt de algemene regels digitaal raadplegen (zie de Externe bijlagen). De algemene regels zijn ook te raadplegen via ww.wrij.nl/thema'/actueel/bekendmakingen.
 
Geen mogelijkheid tot instellen beroep
Tegen de definitieve vaststelling van de algemene regels is geen beroep bij de rechtbank mogelijk.
 
Meer informatie?
Voor meer informatie over de algemene regels, kunt u contact opnemen met de mevrouw
J. Polman, 0314-369732 of mevrouw A. Jaakke, 0314-369776.
 
Naar boven