Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 7335Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning
Het waterschap heeft op 29 oktober 2014 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van een woonhuis met bijgebouw aan de Heerstraat 47 te Sint Jansteen.