Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 7334Beschikkingen | aanvraag
Ontwerp watervergunning Baggerspeciedepot Nummer Eén
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Waterschap Scheldestromen voor het baggerspeciedepot Nummer Eén aan de
Duivelshoekseweg in Breskens. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van het baggerspeciedepot rechtstreeks op een zuiveringstechnisch werk in beheer bij het
waterschap.
 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 5 november 2014 tot en met 17 december ter inzage:
 
  • 1.
    bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    in het Klanten Contact Centrum van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 in Oostburg, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, woensdag van 8.30 tot 16.00 uur.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.