Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 7334

Gepubliceerd op 4 november 2014 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenOntwerp watervergunning Baggerspeciedepot Nummer Eén
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Waterschap Scheldestromen voor het baggerspeciedepot Nummer Eén aan de
Duivelshoekseweg in Breskens. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van het baggerspeciedepot rechtstreeks op een zuiveringstechnisch werk in beheer bij het
waterschap.
 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 5 november 2014 tot en met 17 december ter inzage:
 
  • 1.
    bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    in het Klanten Contact Centrum van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 in Oostburg, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, woensdag van 8.30 tot 16.00 uur.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl