Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 16 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een kabel
Locatie:Ompertsestraat 2A te Azewijn
Zaaknummer:WRIJVERG-2-23526
Datum: 6 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het herinrichten en het graven van een watergang met meerdere duikers en stuwen
Locatie: Nieuwe Rondweg te Doetinchem
Zaaknummer:WRIJVERG-2-18856
Datum: 7 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van diverse werkzaamheden
Locatie: Park Presikhaaf te Arnhem
Zaaknummer: WRIJVERG-2-19404
Datum: 7 oktober 2014
 
Watervergunning voor: verleggen, aanbrengen en het verwijderen van duikers
Locatie: Bedrijvenpark A1 te Deventer
Zaaknummer: WRIJVERG-2-19656
Datum: 7 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van kabels en leidingen
Locatie: Oorschotweg/Steenkampweg te Vragender
Zaaknummer: WRIJVERG-2-24649
Datum: 7 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van twee sonderingen
Locatie: Beuningsestraat 4 te Aerdt
Zaaknummer: WRIJVERG-2-25025
Datum: 7 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een dam met duiker, verwijderen van een stuw en gedeeltelijk dempen van een watergang
Locatie: Keizersweg te Holten
Zaaknummer: WRIJVERG-2-19876
Datum: 7 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een botenhelling
Locatie: Ettenseweg 19 te Terborg
Zaaknummer: WRIJVERG-2-22325
Datum: 14 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het uitvoeren van diverse werkzaamheden
Locatie: Ooievaarsdijk te Bredevoort
Zaaknummer: WRIJVERG-2-22615
Datum: 14 oktober 2014
 
Datum:Watervergunning voor: het verleggen van een kabel
Locatie: Maliebaan te Groenlo
Zaaknummer: WRIJVERG-2-24342
Datum: 14 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een verharding
Locatie: Bandijk te Lathum
Zaaknummer: WRIJVERG-2-24741
Datum: 14 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het verwijderen van een duiker en het aanleggen van een dam met duiker
Locatie: Mölleweg te Beltrum
Zaaknummer: WRIJVERG-2-22966
Datum: 16 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het vervangen van bruggen
Locatie: Segment te Duiven
Zaaknummer: WRIJVERG-2-24240
Datum: 16 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het vervangen van een steiger
Locatie: Jachthaven Laag-Keppel
Zaaknummer: WRIJVERG-2-24511
Datum: 16 oktober 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker
Locatie: Oosterenk in Beltrum
Zaaknummer: WRIJVERG-2-24762
Datum: 16 oktober 2014
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven