Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 6884Overige besluiten van algemene strekking
Algemene vergadering en commissies
Donderdag 6 november 2014 is er om 19.30 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Terneuzen. Voorafgaand aan deze vergadering vinden de openbare commissievergaderingen plaats. De commissie Waterkeringen en Wegen vergadert op dinsdag 28 oktober om 17.00 uur. De commissie Waterbeheer vergadert eveneens op 28 oktober om 19.30 uur. De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken vergadert op woensdag 29 oktober om 19.30 uur. De commissievergaderingen vinden plaats in het waterschapskantoor te Terneuzen.