Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 6751

Gepubliceerd op 14 oktober 2014 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenWatervergunning en m.e.r.-beoordelingsbesluit
Waterschap Scheldestromen heeft op 8 oktober 2014 een watervergunning verleend voor het onttrekken van 2,9 miljoen m3 grondwater ten behoeve van het uitvoeren van onderhoudswerken aan het spaarbekken bij de waterzuiveringslocatie aan de Lozeschorweg 2 in Hoek.
M.e.r.- beoordelingsbesluit
Op basis van de m.e.r.-beoordelingsnotitie heeft het waterschap besloten dat er voor de activiteit geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Dit voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet voor bezwaar of beroep vatbaar tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.
Ter inzage
Met ingang van 13 oktober 2014 tot en met 23 november 2014 liggen de watervergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit gedurende de openingstijden ter inzage in de kantoren van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 in Middelburg en Kennedylaan 1 in Terneuzen.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van de watervergunning een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl