Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 15 tot en met 30 september 2014
 
Watervergunning voor: het verwijderen en leggen van een dam met duiker.
Locatie: Langelersdijk Laren
Zaaknummer WRIJVERG-2-23178
Datum: 15 september 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van een kabel.
Locatie: Noordijkerveldweg 5 - 12 Neede
Zaaknummer WRIJVERG-2-23100
Datum: 17 september 2014
 
Watervergunning voor: diverse werkzaamheden t.b.v. het wijzigen van enkelspoor naar dubbelspoor.
Locatie: Oostzijde van station Wehl
Zaaknummer WRIJVERG-2-23372
Datum: 17 september 2014
 
Watervergunning voor: het verwijderen van een kabel/leiding.
Locatie: de Steeg te Zevenaar
Zaaknummer WRIJVERG-2-22628
Datum: 25 september 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.
Locatie: Aaltenseweg 7-7a Zelhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-23326
Datum: 26 september 2014
 
Watervergunning voor: het verlengen van een dam met duiker.
Locatie: nabij watergang "Het Kervel" te Hengelo
Zaaknummer WRIJVERG-2-23331
Datum: 26 september 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van een kabel.
Locatie: langs diverse watergangen aan de Broekstraat te Doetinchem
Zaaknummer WRIJVERG-2-23600
Datum: 26 september 2014
 
Watervergunning voor: het veranderen van een watergang, bouwen vlonder, 2 uitstroomvoorzieningen en een keerwand.
Locatie: ter hoogte van de Meander en IJsseloordweg te Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-19850
Datum: 30 september 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een steiger.
Locatie: Stiggoor 83 te Lochem
Zaaknummer WRIJVERG-2-22622
Datum: 30 september 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van een duiker, leggen drainage, dempen watergang.
Locatie: Rijndijk 2 Pannerden
Zaaknummer WRIJVERG-2-23008
Datum: 30 september 2014
 
Watervergunning voor: het herstraten van een straatstenenverharding.
Locatie: Lage Rijnkade/Jacob Groenewoudplantsoen te Arnhem
Zaaknummer WRIJVERG-2-24168
Datum: 30 september 2014
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven