Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 6551

Gepubliceerd op 7 oktober 2014 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenOntwerp watervergunning Tien Torens, Zoutelande
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de bouw op de plaats van het bestaande hotel Tien Torens aan de Duinweg 36 te Zoutelande.
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 7 oktober 2014 tot en met 18 november 2014 ter inzage:
  • 1.
    Bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen te Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    Op het gemeentehuis van de gemeente Veere tijdens openingstijden.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl