Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 6516Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning Provincie Zeeland
Het waterschap heeft op 1 oktober 2014 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater door middel van twee kwelbuizen in de Hoedekenskerkepolder.