Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 6513Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning gemeente Sluis
Het waterschap heeft op 1 oktober 2014 een watervergunning verleend aan de gemeente Sluis voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioolreconstructie in Tivoli en Koninginnestraat te IJzendijke.