Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 6398Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning
Het waterschap heeft op 24 september 2014 een watervergunning verleend aan de heer J.R.E. Verdurmen voor het onttrekken van grondwater voor beregening van gewassen op een landbouwperceel aan de Havikdijk te Hulst.