Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 6397Beschikkingen | aanvraag
Ontwerp watervergunning Maatschap H. en M. Janse, Wolphaartsdijk
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Maatschap H. en M. Janse voor het telen van plantaardige zilte gewassen bij de inrichting aan de Muidenweg 10 in Wolphaartsdijk. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater uit bassin voor de plantaardige zilte teelt in een oppervlaktewaterlichaam.
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 29 september 2014 tot en met 10 november 2014 ter inzage:
  • 1.
    bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.