Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 6000

Gepubliceerd op 17 september 2014 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenBebouwingscontour Dok Scheldekwartier Vlissingen
Het waterschap heeft besloten om een bebouwingscontout te leggen in de beschermingszone A van de regionale waterkering die ligt rondom het dok in het Scheldekwartier in Vlissingen. Het besluit gedateerd 27 augustus 2014 ligt met ingang van donderdag 18 sept. tot donderdag 30 okt. 2014 ter inzage bij:
- De receptie van de waterschapskantoren te Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8 tot 17 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
- Op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen tijdens openingstijden.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen het ontwerpbesluit. Deze zienswijzen moeten worden ingestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Sccheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl