Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 19 tot en met 31 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker
Locatie: Harterinkdijk 13-15 Sinderen
Zaaknummer: WRIJVERG-2-19752
Datum: 19 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van beschoeiïng
Locatie: Grote Vijver, Parkweg 2 Arnhem
Zaaknummer: WRIJVERG-2-19652
Datum: 20 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het plaatsen van 5 lichtmasten t.b.v. openbare verlichting
Locatie: Marshaven Zutphen
Zaaknummer: WRIJVERG-2-20238
Datum: 25 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het realiseren van een parkeerplaats met toegangsweg
Locatie: Dorpsstraat 30 Wichmond
Zaaknummer: WRIJVERG-2-21630
Datum: 25 augustus 2014
 
Watervergunning voor: verwijderen zinkers, leggen zinkers, plaatsen hekwerk, afdammen watergang
Locatie: Oude Steeg 14 Zevenaar
Zaaknummer: WRIJVERG-2-17982
Datum: 25 augustus 2014
 
Watervergunning voor: aanleggen van 3 kanoborstels en kanoglijbanen
Locatie: Groenlose Slinge te Groenlo
Zaaknummer: WRIJVERG-2-19185
Datum: 25 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van 2 uitstoomvoorzieningen
Locatie: Hunneveldweg 15 Zevenaar
Zaaknummer: WRIJVERG-2-20531
Datum: 25 augustus 2014
 
Watervergunning voor: de herinrichting van de Groenlose Gracht fase 1
Locatie: centrum Groenlo
Zaaknummer: WRIJVERG-2-17869
Datum: 28 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker
Locatie: de Tobbert 6 Barchem
Zaaknummer: WRIJVERG-2-20203
Datum: 28 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het plaatsen van een geluidsscherm
Locatie: nabij Verhuellweg 3 Doesburg
Zaaknummer: WRIJVERG-2-20235
Datum: 28 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening
Locatie: Slingeboschgracht Zutphen
Zaaknummer: WRIJVERG-2-20258
Datum: 28 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het realiseren van een uitkijkplatform
Locatie: recreatiegebied Engbergen te Gendringen
Zaaknummer: WRIJVERG-2-21520
Datum: 29 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het plaatsen van 2 verkeersborden
Locatie: Rijndijk Pannerden
Zaaknummer: WRIJVERG-2-22259
Datum: 29 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het houden van brandweeroefeningen
Locatie: Afw. v.d. Vijver, Keucheniusstraat Zutphen
Zaaknummer: WRIJVERG-2-22722
Datum: 29 augustus 2014
 
 
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven