Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 5973Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning gemeente Sluis
Het waterschap heeft op 11 september 2014 een watervergunning verleend aan de gemeente Sluis voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioolrenovatie in het Zwindorp te Retranchement.