Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 5847Beschikkingen | aanvraag
Ontwerp Watervergunning Roompot Recreatie Beheer B.V.
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Roompot Recreatie Beheer B.V. voor de afspuitplaats voor boten bij de stalling aan de Anna Frisoweg 2 in Kamperland. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de afspuitplaats voor boten in een oppervlaktewaterlichaam.
 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 8 september 2014 tot en met 20 oktober 2014 ter inzage:
 
  • 1.
    bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    bij de balie dienstverlening op het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 in Wissenkerke. U kunt hiervoor terecht van maandag tot en met donderdag 9.00 uur – 12.00 uur en 13.00 uur – 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur – 12.00 uur.
 
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.