Bekendmaking ontwerp wijziging Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014
Ontwerp-wijziging verordening ter inzage
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 9 september  2014 een ontwerp tot wijziging van de omschrijving van het begrip ‘ingezetenen’ in artikel 1 sub c van de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014 vastgesteld waarbij deze wordt gewijzigd in: ‘ingezetenen: degenen die blijkens de basisregistratie personen bij het begin van het kalenderjaar woonplaats hebben in het gebied van het waterschap en die aldaar gebruik hebben van woonruimte’. Voorts is in het ontwerp bepaald dat de wijziging in werking treedt met ingang van 1 januari 2015.
De wijziging houdt verband met de intrekking van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegeven per 6 januari 2014.
 
Vanaf 10 september tot en met 22 oktober 2014 kunt u het ontwerpbesluit en de toelichting daarop inzien op de volgende locaties:
  • 1.
    Website van het waterschap http://www.wrij.nl; de ontwerpverordening en de toelichting kunt u in pdf-formaat downloaden op deze site;
  • 2.
    Het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem, tijdens kantooruren.
 
Reageren op de ontwerp-wijziging
 
Uw zienswijze kunt u tot en met 22 oktober 2014 sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.
Ook het geven van een mondelinge reactie is tot en met 22 oktober 2014 mogelijk, hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, te bereiken via het algemene telefoonnummer van het waterschap 0314-369 369.
 
Naar boven