Bekendmaking verleende watervergunningen
Periode: 1 tot en met 14 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het deels dempen van een watergang.
Locatie: Einsteinstraat Zevenaar
Zaaknummer: WRIJVERG-2-19137
Datum: 1 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater.
Locatie: Rozendaalse Beek en Beek op de Paasberg te Velp
Zaaknummer: WRIJVERG-2-19919
Datum: 4 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van kabels en leidingen.
Locatie: nabij Bosstraat 50 te Dichteren
Zaaknummer: WRIJVERG-2-20077
Datum: 4 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het verleggen van een kabel.
Locatie: Kempersweg 6 Beltrum
Zaaknummer: WRIJVERG-2-19500
Datum: 4 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van twee houten schotbalkstuwen
Locatie: watergang Schaarsbeek, Korenburgerveenweg Winterswijk
Zaaknummer: WRIJVERG-2-19723
Datum: 4 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het aanleggen van snelheid remmende maatregelen
Locatie: dijkvak Bronsbergen in Zutphen
Zaaknummer: WRIJVERG-2-20005
Datum: 4 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening en verbreden van een ondehoudspad.
Locatie: watergang Molenbeek, Deventerweg Laren
Zaaknummer: WRIJVERG-2-19058
Datum: 5 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het verlengen van een duiker.
Locatie: Pannerdenseweg 3 Zevenaar
Zaaknummer: WRIJVERG-2-18460
Datum: 7 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van twee tijdelijke bruggen.
Locatie: Lankhorsterstraat te Hengelo en Mosselseweg te Vorden
Zaaknummer: WRIJVERG-2-22323
Datum: 7 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van een rijplatenbaan.
Locatie: Letlandsestraat Zutphen
Zaaknummer: WRIJVERG-2-20320
Datum: 14 augustus 2014
 
Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.
Locatie: Gendringseweg 36-38 Aalten
Zaaknummer: WRIJVERG-2-21624
Datum: 14 augustus 2014
 
 
Bezwaar
 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.
 
Inzien watervergunning
 
U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.
Naar boven