Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 565Overige besluiten van algemene strekking

[Watervergunning Coöperatieve Windenergie Zeeuwind U.A.]

Bouw windturbine aan de Zeedijk te Borssele

Waterschap Scheldestromen heeft op 22 januari 2014 een watervergunning verleend aan Coöperatieve Windenergie Zeeuwind U.A. voor:

  • - het verwijderen van de bestaande windmolen aan de Zeedijk te Borssele;

  • - het bouwen van een nieuwe windmolen met plaatsing van een inkoopstation (inclusief stempelplaatsen);

  • - aanpassing van de toegang tot de opstelplaats.