Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 5614Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning Delta Netwerkbedrijf B.V.
Het waterschap heeft op 27 augustus 2014 een watervergunning verleend aan Delta Netwerkbedrijf B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een schakelgebouw aan Zanddijk 19a in Kruiningen.