Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 5613

Gepubliceerd op 4 september 2014 09:25Watervergunning Scalda (Vlissingen)
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen voor de verbouwing en uitbreiding van een schoolgebouw aan de Boulevard Bankert 130 te Vlissingen.
In verband met het publiceren van een niet correcte versie van de watervergunning wordt een aangepaste concept watervergunning gepubliceerd en ter inzage gelegd.
De concept watervergunning nummer 2014025364 van 28 augustus 2014 wordt hierbij ingetrokken.
De nieuwe concept watervergunning is gedateerd op 29 augustus 2014.
Het ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 4 september 2014 tot en met donderdag 16 oktober 2014 ter inzage:
  • 1.
    Bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen te Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
  • 2.
    Op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen tijdens openingstijden.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl