Bekendmaking: Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Aqualysis Ontwerpbegroting 2015
Het Waterschapslaboratorium Aqualysis heeft de ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2015-2018 opgesteld en deze aan Waterschap Rijn en IJssel aangeboden zodat het waterschap als deelnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 23, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling zijn zienswijze kenbaar kan maken.
 
De ontwerpbegroting 2015 van Aqualysis en de meerjarenraming 2015-2018 ligt met ingang van de dag na kennisgeving gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij de receptie van het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg te Doetinchem. U kunt ook digitaal raadplegen (zie de externe bijlagen).
 
Namens het dagelijks bestuur,
 
Drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf.
 
Naar boven