Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 4971Beschikkingen | afhandeling
Watervergunning aannemersbedrijf Van der Poel Terneuzen
Het waterschap heeft op 30 juli 2014 een watervergunning verleend aan Aannemersbedrijf Van der Poel in Terneuzen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex met commerciële ruimten aan het Stationsplein in Hulst.