Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 4927Overige overheidsinformatie
Waterschap Scheldestromen start met maaien en baggeren waterlopen
In augustus start waterschap Scheldestromen met het maaien en baggeren van waterlopen in het buitengebied. Door jaarlijks te maaien en eens in de acht jaar te baggeren, houden we de bodem op diepte en blijft de afvoer naar de gemalen gewaarborgd. Zonder onvoorziene omstandigheden zoals extreme regenval, is het werk in december gereed.
 
Maaiwijze
In Zeeland wordt in de verschillende regio’s op de volgende manier gemaaid:
 • 1.
  Zeeuws-Vlaanderen Maaikorven en hakselen.
 • 2.
  Tholen, Sint Philipsland, Schouwen-Duiveland, Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland Klepelmaaien. Waterlopen worden indien nodig nagekorfd.
 
Maaikorven en hakselen De maaikorf bestaat uit een korf met messenbalken die over elkaar schuiven. Door de knippende beweging van de messenbalken, worden water- en oeverplanten in één werkgang afgeknipt en meegenomen. Het maaisel wordt op het aangrenzende perceel gelegd, waarna het binnen vijf werkdagen met een hakselaar wordt verkleind.
 
Klepelmaaien
Bij de klepelmaaier wordt plantengroei grof afgeslagen en verkleind door stalen klepels. Aan de zijde waar het maaisel de klepelmaaier verlaat wordt het door een transportbandje op het aangrenzende perceel gelegd. Waterlopen worden indien nodig nagekorfd, bij het nakorven wordt de begroeiing van de bodem verwijderd.
 
Vrije werkstrook en kwetsbare gewassen
Om efficiënt te werken is het van belang dat het werk aaneengesloten kan worden uitgevoerd. Daarom verzoeken we om obstakels langs waterlopen weg te halen, zodat er een vrije werkstrook voor de maai- en baggermachines beschikbaar is. Agrariërs die willen beginnen met ploegen of zaaien terwijl de aanliggende waterloop nog niet gemaaid of gebaggerd is, verzoeken wij contact op te nemen met onze medewerkers. Die kunnen ervoor zorgen dat bepaalde waterlopen met voorrang worden gemaaid of gebaggerd. Ook bij kwetsbare gewassen, zoals pas ingezaaid graszaad, vragen wij grondgebruikers dit te melden bij de medewerkers van het waterschap. Dan kan hiermee rekening worden gehouden.
 
Voorkomen van schade
We proberen zoveel mogelijk om schade aan eigendommen te voorkomen, daarom verzoeken we eigenaren en grondgebruikers om over de waterloop hangende takken te verwijderen en afrasteringen die het werk kunnen belemmeren te verplaatsen. Uitmondingen van afvoerbuizen en drainages mogen niet in de waterloop uitsteken, maar moeten in het talud zijn weggewerkt. Ook vragen we om vistuigen zoals fuiken uit de waterlopen te verwijderen. Hiermee wordt beschadiging voorkomen, zowel aan eigendommen van particulieren als aan machines van het waterschap.
 
Gedoog- en ontvangstplicht
Vanuit de Waterwet is het waterschap voor eigen wateren verantwoordelijk voor de kwaliteit en de hoeveelheid water, maar ook voor het onderhoud van het watersysteem. Volgens deze zelfde wet bent u als eigenaar of gebruiker van percelen die grenzen aan de waterlopen verplicht om:
 • 1.
  machines en materialen voor het onderhoud op percelen toe te laten;
 • 2.
  de specie en andere stoffen op percelen te ontvangen;
 • 3.
  de specie en andere stoffen te spreiden of op te ruimen.
 
Locaties
In 2014 baggert het waterschap op de volgende locaties:
Omgeving Vogelwaarde
Omgeving Sluiskil
Omgeving Passageule (Turkeye)
Omgeving Autriche Canisvlietbuiten (Sas van Gent/Zuiddorpe)
Omgeving Heinkenszand
Omgeving Wemeldinge/Kapelle
Omgeving Colijnsplaat
Omgeving Bruinisse/Scharendijke
Omgeving Scherpenisse/Poortvliet
Omgeving Zoutelande
 
Informatie en kaartjes
Kaarten waarop de baggergebieden zijn aangegeven vindt u op: www.scheldestromen.nl/baggeren.
 
Voor meer informatie over het maaien of baggeren kunt u contact opnemen met de medewerkers van het waterschap van de afdeling waterbeheer, bereikbaar via het centrale telefoonnummer 088-2461000 (lokaal tarief). U kunt ook de gratis folder ‘Baggeren in het buitengebied’ aanvragen via de afdeling Communicatie.
Middelburg, 29 juli 2014