Mandaatbesluit - waterschap Vechtstromen

De secretaris-directeur van het waterschap Vechtstromen maakt bekend, dat hij op 22 januari 2014 het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen van 8 januari 2014 heeft ingetrokken en heeft vastgesteld het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen.

Hierbij wordt aan nader aangeduide functionarissen van het waterschap ondermandaat, ondervolmacht en machtiging verleend.

De interim-watergraaf maakt bekend, dat hij op 23 januari 2014 ten behoeve van de uitoefening van mandaat en ondermandaat aan de in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen en het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en machtiging waterschap Vechtstromen genoemde functionarissen volmacht heeft verleend.

Terinzagelegging

Deze besluiten kunnen tot en met 17 maart 2014 op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien in het waterschapskantoor in Almelo (Kooikersweg 1) en in het waterschapskantoor in Coevorden (Burg Feithsingel 1).

Almelo, 1 februari 2014

Naar boven