Bekendmaking ‘Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel’
Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats en zal een nieuw algemeen bestuur worden samengesteld.
 
Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel zal bestaan uit 30 leden.
 
Naast 22 vertegenwoordigers van de inwoners van het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel (ingezetenen) zijn in het bestuur de agrarische, natuur-en bedrijfsbelangen vertegenwoordigd via 8 geborgde zetels.
 
De vertegenwoordigers van de geborgde zetels worden benoemd door respectievelijk de LTO Noord (3 zetels), het Bosschap (2 zetels) en de Kamer van Koophandel (3 zetels).
 
Op grond van artikel 14, vierde lid van de Waterschapswet dienen de LTO Noord, het Bosschap en de Kamer van Koophandel een regeling op te stellen omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van een waterschap. Het waterschap dient deze regeling bekend te maken.
 
Op 13 januari 2014 heeft de Kamer van Koophandel een regeling vastgesteld. Op 7 juli 2014 is de oude Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap ingetrokken.
Op 7 juli 2014 is een nieuwe, gewijzigde Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel vastgesteld. Via de hyperlink
http://www.kvk.nl/download/Waterschapbesturen_catergorie_Bedrijven_tcm109-392737.pdf kunt u een pdf versie van de nieuwe Regeling downloaden.
 
Contactgegevens
Voor meer informatie over de planning en de stand van zaken, kunt u contact opnemen met onze de regionale adviseur van de KvK voor Overijssel en Gelderland: Thorvald lutje Beerenbroek (thorvald.lutie.beerenbroek@kvk.nl. 06-53397200)
 
Naar boven