Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 485Overige overheidsinformatie

Ontwerp-begroting 2014 Aqualysis

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen maakt bekend dat de ontwerp-begroting 2014 van Aqualysis met ingang van 5 februari 2014 gedurende een periode van twee weken ter inzage ligt.

Aqualysis is de naam van het gemeenschappelijk openbaar lichaam Waterschapslaboratorium Rijn Oost en is het gezamenlijk centrale waterschapslaboratorium voor zes waterschappen: Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland en Vechtstromen.

Zienswijze of inlichtingen

Een ieder kan tot en met 19 februari 2014 naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze inbrengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze of voor meer informatie over de ontwerp-begroting kunt u contact opnemen met mevrouw Bergman op nummer 088 22 3324.

Ter inzage

De ontwerp-begroting 2014 Aqualysis kan tijdens kantooruren worden ingezien in het waterschapskantoor in Almelo (Kooikersweg 1) en in het waterschapskantoor te Coevorden (Burgemeester Feithsingel 2).

Almelo, 1 februari 2014