Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 4807Beleidsregels

Bekendmaking besluit tot intrekking ontheffingen berijden waterkeringen

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen maakt bekend dat in verband met klachten over oneigenlijk gebruik van voor onbepaalde tijd verleende ontheffingen voor het berijden van de waterkering met een motorvoertuig besloten is tot intrekking van oude ontheffingen. Ontheffingen worden alleen nog voor bepaalde tijd verleend.

Dit besluit houdt in dat alle ontheffingen voor het berijden van waterkeringen verleend door Waterschap Walcheren vanaf vandaag niet langer geldig zijn.

Indien u gebruik blijft maken van deze oude, vaak gekopieerde ontheffingen dan loopt u het risico dat de politie verbaliserend zal optreden.

Minder valide personen die niet beschikken over een geldige ontheffing van waterschap Scheldestromen voor het berijden van een dijkovergang in verband met hun (tijdelijke) invaliditeit kunnen bij het waterschap een nieuwe ontheffing aanvragen. Deze nieuwe ontheffing is één jaar geldig.

Middelburg, 26 juli 2014e

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen

mr. drs. J.A. de Visser, secretaris-algemeen directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, dijkgraaf