Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 4807

Gepubliceerd op 25 juli 2014 09:00Bekendmaking besluit tot intrekking ontheffingen berijden waterkeringen

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen maakt bekend dat in verband met klachten over oneigenlijk gebruik van voor onbepaalde tijd verleende ontheffingen voor het berijden van de waterkering met een motorvoertuig besloten is tot intrekking van oude ontheffingen. Ontheffingen worden alleen nog voor bepaalde tijd verleend.

Dit besluit houdt in dat alle ontheffingen voor het berijden van waterkeringen verleend door Waterschap Walcheren vanaf vandaag niet langer geldig zijn.

Indien u gebruik blijft maken van deze oude, vaak gekopieerde ontheffingen dan loopt u het risico dat de politie verbaliserend zal optreden.

Minder valide personen die niet beschikken over een geldige ontheffing van waterschap Scheldestromen voor het berijden van een dijkovergang in verband met hun (tijdelijke) invaliditeit kunnen bij het waterschap een nieuwe ontheffing aanvragen. Deze nieuwe ontheffing is één jaar geldig.

Middelburg, 26 juli 2014e

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen

mr. drs. J.A. de Visser, secretaris-algemeen directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, dijkgraaf


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl