Bekendmaking “Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd van het waterschapsbestuur Rijn en IJssel door het provinciaal bestuur van LTO Noord Overijssel en Gelderland”

Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats en zal een nieuw algemeen bestuur worden samengesteld. Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel zal bestaan uit 30 leden.

Naast 22 vertegenwoordigers van de inwoners van het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel (ingezetenen) zijn in het bestuur de agrarische, natuur-en bedrijfsbelangen vertegenwoordigd via 8 geborgde zetels. De vertegenwoordigers van de geborgde zetels worden benoemd door respectievelijk de LTO Noord (3 zetels), het Bosschap (2 zetels) en de Kamer van Koophandel (3 zetels).

Op grond van artikel 14, vierde lid van de Waterschapswet dienen de LTO Noord, het Bosschap en de Kamer van Koophandel een regeling op te stellen omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van een waterschap. Het waterschap dient deze regeling bekend te maken.

Waterschap Rijn en IJssel heeft van LTO Noord Overijssel en Gelderland bovenstaande regeling ontvangen.

Kandidaatstelling

Belangstellenden kunnen zich tot en met 15 juli 2014 aanmelden bij LTO Noord. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.ltonederland.nl, waar ook een sollicitatieformulier kan worden ingevuld.

Naar boven