Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 17 tot en met 30 juni 2014

Watervergunning voor: het plaatsen van een fontein.

Locatie: Houtmanstraat Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-15949

Datum: 17 juni 2014

Watervergunning voor: het plaatsen van 3 keerwanden.

Locatie: Ph.P. Cappettilaan te Ulft

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16476

Datum: 17 juni 2014

Watervergunning voor: het leggen van glasvezelkabel.

Locatie: Kleurrijke buurt Dichteren (Doetinchem)

Zaaknummer: WRIJVERG-2-17956

Datum: 17 juni 2014

Watervergunning voor: het leggen van een dam met duiker.

Locatie: Broekweg 3 Ruurlo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-17334

Datum: 19 juni 2014

Watervergunning voor: het realiseren van een aanlegsteiger.

Locatie: de Berkel, nabij Vunderinkslaan 3a te Eibergen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-14352

Datum: 20 juni 2014

Watervergunning voor: het realiseren van een camperparkeerplaats.

Locatie: primaire waterkering in Giesbeek

Zaaknummer: WRIJVERG-2-17050

Datum: 20 juni 2014

Watervergunning voor: het onttrekken van oppervlaktewater.

Locatie: de Berkel, Wilhelminalaan 25 Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-17267

Datum: 20 juni 2014

Watervergunning voor: het aanbrengen van beplanting en een afrastering.

Locatie: Eimersweg 10 Lievelde

Zaaknummer: WRIJVERG-2-17330

Datum: 20 juni 2014

Watervergunning voor: het renoveren van een cascade.

Locatie: Beekhuizerbeek,nabij Beekhuizenseweg 20 te Velp

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16116

Datum: 26 juni 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een roei- en kanosteiger, incl. vlonder.

Locatie: Oude Ijssel, t.h.v. Oversluis 5 te Ulft

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16623

Datum: 26 juni 2014

Watervergunning voor: het leggen van een gasleiding.

Locatie: Wooldseweg, Winterswijk-Woold

Zaaknummer: WRIJVERG-2-17248

Datum: 26 juni 2014

Watervergunning voor: het houden van jachthondentrainingen.

Locatie: nabij de Schipbeek, Lochemseweg Diepenheim

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16416

Datum: 27 juni 2014

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven