Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 4322Beschikkingen | afhandeling

Watervergunning Rasenberg Wegenbouw B.V.

Het waterschap heeft op 7 juli 2014 een watervergunning verleend aan Rasenberg Wegenbouw B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een sanering aan Middenweg 2 in IJzendijke.