Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 4194Beschikkingen | afhandeling

Watervergunning

Het waterschap heeft op 30 juni 2014 een watervergunning verleend aan Delta Netwerkbedrijf B.V. voor het onttrekken van grondwater om kabels aan te leggen tussen een verdeelstation aan de Frankrijkweg en het hoofdverdeelstation nabij de Europaweg-Zuid in Vlissingen-Oost.