Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 4192

Gepubliceerd op 4 juli 2014 11:55

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenPeilbesluit Zuid-Beveland-Oost ter inzage

Vanaf 7 juli tot en met 19 augustus staat beroep open bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor het peilbesluit Zuid-Beveland-Oost. Iemand kan alleen een beroep instellen indien eerder een zienswijze is ingediend of als iemand een goede motivatie heeft waarom eerder geen zienswijze is ingediend.

In het peilbesluit worden nieuwe waterpeilen voor het gebied van de gemeente Reimerswaal voorgesteld die het waterschap in normale omstandigheden nastreeft en handhaaft. Waterpeilen zijn afhankelijk van het bodemtype en gebruik van de grond, bijvoorbeeld landbouw. Het nieuwe peilbesluit hangt samen met een aantal maatregelen die worden uitgevoerd om het watersysteem te verbeteren.

Waterplan buitengebied

In december 2013 is het watergebiedsplan vastgesteld, daar is het peilbesluit uit voortgekomen. Voor het opstellen van beide plannen is een intensief traject doorlopen met betrokkenen uit de streek. Ook is naburig waterschap Brabantse Delta nauw betrokken bij het opstellen van het peilbesluit. Op het ontwerp is destijds één zienswijze ingediend over de mogelijke gevolgen van peilwijzigingen.

Het streven is om dit deelgebied in 2020 op orde te hebben. Daarmee voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Kijk op www.scheldestromen.nl/pwo voor meer informatie.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl