Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 4017

Gepubliceerd op 27 juni 2014 11:54

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenWaterschapsverkiezingen

Regelingen selectie en benoeming vertegenwoordigers van de geborgde zetels in de algemene vergadering

Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Dan kunnen ingezetenen van Zeeland stemmen voor 21 van de 30 leden van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. De overige 9 bestuursleden (geborgde zetels) worden benoemd door ZLTO, VBNE (het Bosschap) en de Kamer van Koophandel. Deze organisaties hebben regelingen vastgesteld die de procedure beschrijven voor de benoeming van deze 9 bestuursleden. De regelingen, waarin ook staat hoe kandidaten aan de procedure kunnen meedoen, liggen vanaf heden ter inzage op de waterschapskantoren in Middelburg (Kanaalweg 1) en Terneuzen (Kennedylaan 1).

Voor meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.zlto.nl, www.vbne.nl en www.kvk.nl.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl