Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 4017Overige besluiten van algemene strekking

Waterschapsverkiezingen

Regelingen selectie en benoeming vertegenwoordigers van de geborgde zetels in de algemene vergadering

Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Dan kunnen ingezetenen van Zeeland stemmen voor 21 van de 30 leden van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. De overige 9 bestuursleden (geborgde zetels) worden benoemd door ZLTO, VBNE (het Bosschap) en de Kamer van Koophandel. Deze organisaties hebben regelingen vastgesteld die de procedure beschrijven voor de benoeming van deze 9 bestuursleden. De regelingen, waarin ook staat hoe kandidaten aan de procedure kunnen meedoen, liggen vanaf heden ter inzage op de waterschapskantoren in Middelburg (Kanaalweg 1) en Terneuzen (Kennedylaan 1).

Voor meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.zlto.nl, www.vbne.nl en www.kvk.nl.