Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 3946Beschikkingen | aanvraag

Ontwerp-watervergunning Café In 't Zicht der Schelde (Hulst)

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de locatie, het havenplateau, nabij de Havenstraat te Paal. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 24 juni 2014 tot en met 4 augustus 2014 ter inzage:

- bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen te Middelburg en Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;

- op het gemeentehuis van de gemeente Hulst.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.