Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 388Overige overheidsinformatie

Aanvraag vergunning Waterwet door EVI Nederland V.O.F met het verzoek tot wijziging van vier lozingseisen

Op 18 november 2013, heeft EVI Nederland V.O.F. een aanvraag om een vergunning op grond van de Waterwet ingediend met het verzoek tot wijziging van vier lozingseisen van vergunning met kenmerk 2011-144.

Het dagelijks bestuur is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 januari 2014 tot en met 12 maart 2014 ter inzage in:

  • 1.Het gemeentehuis van de gemeente Coevorden, Kasteel 1 te Coevorden. (Maandag t/m donderdag van 08:00 tot 17:00 uur. Vrijdag van 08.00 uur tot 12:00 uur.)

  • 2.Het waterschapshuis te Coevorden. Het waterschapshuis is geopend van 8:00 uur tot 16:30 uur.

U kunt het ontwerpbesluit ook raadplegen via de website van het waterschap: www.vechtstromen.nl.

Een ieder kan tot en met 12 maart 2014 naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u zenden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer Van der Werf, telefoonnummer 088-2203614.

Almelo, 29 januari 2014