Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 3856

Gepubliceerd op 18 juni 2014 11:01Waterbodemkwaliteitskaart Bevelanden & Tholen ter inzage

Van 18 juni tot en met 30 juli 2014 liggen de Waterbodemkwaliteitskaart Bevelanden & Tholen en de Zoneringskaart watergangen in ontwerp ter inzage. Vanwege veel kaartmateriaal en daardoor grote bestanden, is het geheel alleen op de waterschapskantoren in Middelburg en Terneuzen in te zien. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het waterschap.

De documenten zijn gericht op het generiek beschrijven van de waterbodemkwaliteit en geven richting aan de toepassingsmogelijkheden van vrijkomende bagger. De Waterbodemkwaliteitskaart is leidend voor de toepassingsmogelijkheden van grond, bagger en bouwstoffen in het binnendijkse oppervlaktewater in Noor- en Zuid-Beveland en Tholen.

Waterschapskantoren:

- Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg

- Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl