Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 14 tot en met 31 mei 2014

Watervergunning voor: het plaatsen van wegbewijzering

Locatie: langs diverse watergangen in Gaanderen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-4304

Datum: 14 mei 2014

Watervergunning voor: het realiseren van een ongelijkvloerse spoorkruising

Locatie: Didam

Zaaknummer: WRIJVERG-2-12260

Datum: 23 mei 2014

Watervergunning voor: diverse werkzaamheden

Locatie: nabij Stemerdinkweg Winterswijk

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13838

Datum: 23 mei 2014

Watervergunning voor: kabelwerkzaamheden

Locatie: primaire waterkering, dijkvak de Mars in Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-13952

Datum: 23 mei 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van 2 steigers en varen op de Buurserbeek.

Locatie: tussen de Kalkovenweg Haaksbergen en Watermolenweg Buurse

Zaaknummer: WRIJVERG-2-15596

Datum: 23 mei 2014

Watervergunning voor: het leggen van een waterleiding.

Locatie: onder Nieuwe Entink W.L>, Stubbelderweg Varsseveld

Zaaknummer: WRIJVERG-2-17129

Datum: 26 mei 2014

Watervergunning voor: kanovaren op de Groenlose Slinge.

Locatie: vanaf de Goorweg tot aan Elsfhofweg 6 te Groenlo

Zaaknummer: WRIJVERG-2-10323

Datum: 26 mei 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een dam met duiker en aanbrengen van beplanting.

Locatie: Heurneweg Halle

Zaaknummer: WRIJVERG-2-11804

Datum: 26 mei 2014

Watervergunning voor: het aanleggen van een Jetty Fire Fighting systeem met een blusleiding.

Locatie: nabij de Nieuwe Havenweg te Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16729

Datum: 26 mei 2014

Watervergunning voor: het verleggen van twee dammen met duikers en ophogen van het onderhoudspad.

Locatie: Omsteg 1 Gendringen

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16038

Datum: 26 mei 2014

Watervergunning voor: het verleggen van een middenspanningskabel en hogedrukleiding.

Locatie: Middachtenweg Doesburg

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16454

Datum: 26 mei 2014

Watervergunning voor: het uitvoeren van 4 sonderingen en 4 mechanische boringen

Locatie: nabij de Deventerweg in Deventer

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16460

Datum: 26 mei 2014

Watervergunning voor: het realiseren van een trekpont.

Locatie: Talingstraat Duiven

Zaaknummer: WRIJVERG-2-12573

Datum: 28 mei 2014

Watervergunning voor: het verleggen van een drinkwaterleiding en aanbrengen van een brandkraan.

Locatie: bij de Varsseveldse Waterleiding, Terborgseweg Varsseveld

Zaaknummer: WRIJVERG-2-16548

Datum: 28 mei 2014

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven