Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2014, 3833Overige besluiten van algemene strekking

Verleende vergunning voor het aanbrengen van een drukrioolgemaal, drukriolering en elektriciteitskabel.

(K.14.257.V01, 13 juni 2014) Gemeente Nederlek, het aanbrengen van een drukrioolgemaal, drukriolering en elektriciteitskabel binnen de zonering van de primaire waterkering ter plaatse van Rijsdijk 64 in Krimpen aan de Lek.

De stukken liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunt u schriftelijk tot zes weken na de bij de vergunningen genoemde besluitdatum bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap.

Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet schriftelijk worden ingediend bij:
College van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Wij verzoeken u hierbij op de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden.