Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2014, 3773Overige besluiten van algemene strekking

Verleende ontheffingen voor het berijden van wegen met een gewichtsbeperking

(W.14.060, 12 juni 2014) Gebr. Dekker, het met tractoren gevolgd door diverse werktuigen berijden van wegen met een gewichtsbeperking in de Krimpenerwaard en de gemeente Vlist.

De stukken liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunt u schriftelijk tot zes weken na bij de vergunningen genoemde besluitdatum bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap.

Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet schriftelijk worden ingediend bij:

College van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard

Postbus 4059

3006 AB Rotterdam

Wij verzoeken u hierbij op de envelop het woord ’’bezwaarschrift’’ te vermelden.