Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2014, 3770Overige besluiten van algemene strekking

Verleende vergunning voor het in open ontgraving aanleggen van 2 hogedruk gasleidingen.

(K.14.291, 12 juni 2014) N.V. Stedin Midden-Holland, het in open ontgraving aanleggen en hebben van 2 hogedruk gasleidingen binnen de zonering van de primaire waterkering ter hoogte van Middelblok 144 in Gouderak.

De stukken liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunt u schriftelijk tot zes weken na de bij de vergunningen genoemde besluitdatum bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap

Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet schriftelijk worden ingediend bij:
College van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Wij verzoeken u hierbij op de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden