Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2014, 3766Overige besluiten van algemene strekking

Verleende vergunning voor het vervangen van een LS kast en tijdelijk hebben van een beschoeiing.

(K.14.256, 12 juni 2014) N.V. Eneco Beheer, het vervangen van een LS kast in de beschermingszone van de hoofdwatergang en het tijdelijk hebben van een beschoeiing in de hoofdwatergang ter plaatse van de 's-Gravenweg 335 te Capelle aan den IJssel. De stukken liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunt u schriftelijk tot zes weken na de bij de vergunningen genoemde besluitdatum bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap

Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet schriftelijk worden ingediend bij:

College van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard

Postbus 4059

3006 AB Rotterdam

Wij verzoeken u hierbij op de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden.