Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van Schieland en de KrimpenerwaardWaterschapsblad 2014, 3750Overige besluiten van algemene strekking

Verleende vergunning voor het aanbrengen van een damwand, trap en parkeerplaatsen.

(K.14.297, 10 juni 2014) Vereniging "Het Gebouw", het aanbrengen van een damwand, een trap en parkeerplaatsen binnen de primaire waterkering ter plaatse van de Lekdijk 75 te Ammerstol.

De stukken liggen ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen, tel. 010 45 37 300. Tegen de vergunningen/ontheffingen kunt u schriftelijk tot zes weken na de bij de vergunningen genoemde besluitdatum bezwaar indienen bij het hoogheemraadschap.
Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en moet schriftelijk worden ingediend bij:
College van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Wij verzoeken u hierbij op de envelop het woord “bezwaarschrift" te vermelden.