Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2014, 3661Beschikkingen | afhandeling

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen 2014 en Waterwet Goor

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Exploitatiemaatschappij J. ter Horst B.V., voor het aanbrengen en hebben van funderingspoeren, voor de erfafscheiding van de inrichting aan de Breukersweg 4c te Goor, in het schouwpad op de rechteroever van waterloop 3 (Boven Regge). Op een afstand van circa 5 meter uit de boveninsteek en circa 0,7 tot 0,8 meter onder het schouwpad over een lengte van circa 60 meter langs de waterloop ter plaatse van het perceel kadastraal bekend Goor (Hof van Twente), sectie A, nummer 2768.

Bezwaar

De vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.