Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 3640Overige besluiten van algemene strekking

Watervergunning Covra N.V.

Het waterschap heeft op 5 juni 2014 een watergunning verleend aan COVRA N.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een grondverbetering aan de Spanjeweg 1 te Nieuwdorp. Lees de bijlage voor de vergunning.

Middelburg 5 juni 2014