BEKENDMAKING

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn Ontwerpbegroting 2015

De gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn heeft de ontwerpbegroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 opgesteld en deze is aan waterschap Rijn en IJssel aangeboden zodat het waterschap als deelnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling zijn zienswijze kenbaar kan maken.

De ontwerpbegroting Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 ligt met ingang van de dag na kennisgeving gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij de receptie van het kantoor van Waterschap Riijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen (zie de Externe bijlagen).

Namens het dagelijks bestuur,

drs. H.Th.M. Pieper, dijkgraaf

Naar boven