Bekendmaking ‘Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel’

Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats en zal een nieuw algemeen bestuur worden samengesteld.

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel zal bestaan uit 30 leden.

Naast 22 vertegenwoordigers van de inwoners van het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel (ingezetenen) zijn in het bestuur de agrarische, natuur-en bedrijfsbelangen vertegenwoordigd via 8 geborgde zetels.

De vertegenwoordigers van de geborgde zetels worden benoemd door respectievelijk de LTO Noord (3 zetels), het Bosschap (2 zetels) en de Kamer van Koophandel (3 zetels).

Op grond van artikel 14, vierde lid van de Waterschapswet dienen de LTO Noord, het Bosschap en de Kamer van Koophandel een regeling op te stellen omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van een waterschap. Het waterschap dient deze regeling bekend te maken.

Op 21 maart 2014 heeft Waterschap Rijn en IJssel van de Kamer van Koophandel bovenstaande regeling ontvangen. Deze regeling is op 13 januari 2014 door de Kamer van Koophandel vastgesteld.

Voor meer informatie en vragen over de kandidaatstelling en selectie van de vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel wordt verwezen naar de Kamer van Koophandel te Utrecht, www.kvk.nl/contact.

Naar boven