Bekendmaking verleende watervergunningen

Periode: 28 november tot en met 31 december 2013

Watervergunning voor: het aanleggen van een fietspad

Locatie: over de dijk van de Aastrang nabij de Anholtseweg te Gendringen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-6126

Datum: 28 november 2013

Watervergunning voor: het verleggen van een duiker

Locatie: Brassendijk 3 te Aalten

Zaaknummer: WRIJVERG 2-5332

Datum: 29 november 2013

Watervergunning voor: het verwijderen en verlengen van een dam met duiker

Locatie: Dijkweg 5 te Gendringen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-5600

Datum: 4 december 2013

Watervergunning voor: het aanleggen van een glasvezelverbinding

Locatie: Verlengde Ooyershoekweg 33 te Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-6110

Datum: 4 december 2013

Watervergunning voor: het aanleggen en verleggen van een persleiding

Locatie: Deventerweg te Gorssel

Zaaknummer: WRIJVERG 2-4661

Datum: 4 december 2013

Watervergunning voor: het leggen van een waterleiding

Locatie: Rabelingstraat 8 en 10 te Silvolde

Zaaknummer: WRIJVERG 2-6771

Datum: 5 december 2013

Watervergunning voor: het vervangen/verzwaren van een LS kabel

Locatie: nabij Russendijk 2 te Holten

Zaaknummer: WRIJVERG 2-6936

Datum: 5 december 2013

Watervergunning voor: het dempen en graven van een nieuwe watergang

Locatie: Olden Eibergsedijk te Eibergen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-5751

Datum: 6 december 2013

Watervergunning voor: het aanleggen van een dam met duiker

Locatie: Tatelaarweg 11a te Didam

Zaaknummer: WRIJVERG 2-6669

Datum: 9 december 2013

Watervergunning voor: het aanleggen van een brug en realiseren van een fietspad

Locatie: nabij den Dam 15 te Breedenbroek

Zaaknummer: WRIJVERG 2-5854

Datum: 11 december 2013

Watervergunning voor: het realiseren van een pad naar de nog te realiseren aanlegsteiger

Locatie: de Berkel, Vunderinklaan 3 te Eibergen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-5223

Datum: 19 december 2013

Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening

Locatie: Uitmeensestraat 13 te Giesbeek

Zaaknummer: WRIJVERG 2-6456

Datum: 19 december 2013

Watervergunning voor: het leggen van een kabel

Locatie: Schuttestraat 18 te Vorden

Zaaknummer: WRIJVERG 2-7320

Datum: 19 december 2013

Watervergunning voor: het plaatsen van bordjes en bewegwijzeringen

Locatie: langs de Lindense Laak tussen Sarinkdijk en Zelledijk te Hengelo

Zaaknummer: WRIJVERG 2-7466

Datum: 19 december 2013

Watervergunning voor: het aanleggen van een uitstroomvoorziening

Locatie: Markerinkdijk te Aalten

Zaaknummer: WRIJVERG 2-7511

Datum: 19 december 2013

Watervergunning voor: het tijdelijk aanbrengen van afmeerpalen

Locatie: nabij de Voorsluis te Eefde

Zaaknummer: WRIJVERG 2-7013

Datum: 20 december 2013

Watervergunning voor: het verplaatsen van een tuinhuisje, graven van een vijver, planten van een heg

Locatie: Bronsbergen 25-49 te Zutphen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-7472

Datum: 20 december 2013

Watervergunning voor: het uitbreiden van een stal

Locatie: Renbaan 52 te Aerdt

Zaaknummer: WRIJVERG 2-7648

Datum: 20 december 2013

Watervergunning voor: het aanleggen van een dam met duiker

Locatie: Weijenborgerdijk 38 te Vragender

Zaaknummer: WRIJVERG 2-7717

Datum: 20 december 2013

Watervergunning voor: het leggen van een kabel

Locatie: nabij Needseweg 3 te Eibergen

Zaaknummer: WRIJVERG 2-8117

Datum: 20 december 2013

Watervergunning voor: het plaatsen van een hekwerk

Locatie: Meander 1051 Arnhem

Zaaknummer: WRIJVERG 2-7246

Datum: 20 december 2013

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beslissing van het waterschap kunnen een bezwaarschrift indienen. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Komt het bezwaarschrift te laat bij het waterschap binnen, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.Aan wie richt u het bezwaarschrift? Uw bezwaarschrift richt u aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Wat staat er in uw bezwaarschrift? Het bezwaarschrift bevat tenminste de volgende punten: uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, het besluit waartegen u bezwaar maakt en het registratienummer van dat besluit, de reden(en) waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het daarom mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Inzien watervergunning

U kunt de watervergunning op afspraak inzien op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Naar boven